Gemeenschappelijk deel Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Nederlandse taal en letterkunde 3 3 3
Engelse taal en letterkunde 3 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 1 1
Maatschappijleer 0 2 0
Griekse Taal en Cultuur / Latijnse Taal en Cultuur 5 5 4
Profiel- en Keuzevakken      
Franse taal en letterkunde 3 3 2
Duitse taal en letterkunde 3 3 2
Kunst / beeldende vorming 3 3 2
Wiskunde a 3 3 3
Wiskunde b 4 3 4
Wiskunde c 3 3 2
Wiskunde d 2 2 3
Scheikunde 3 3 2
Natuurkunde 3 3 3
Biologie 3 2 3
Aardrijkskunde 2 3 2
Geschiedenis 2 3 3
2e Klassieke taal 5 5 4
Filosofie 2 3 3
Economie 2 3 3
Management & organisatie 0 2 2
Bedrijfseconomie 1 0 0