Op ons gymnasium houdt de eerste fase in dat alle vakken vanaf het begin op VWO-niveau worden gegeven. Met de invoering van de basisvorming is bij alle vakken meer aandacht gekomen voor toepassing, vaardigheid en samenhang. Dit komt o.a. tot uiting in het maken van werkstukken, het doen van onderzoek en een vakoverschrijdend project. Ook worden leerlingen gestimuleerd om samen te werken. In de eerste klas krijgen de leerlingen naast de verplichte vakken ook de vakken Grammatica en Drama; laatstgenoemd vak staat ook op de lessentabel klas 2. In klas 3 wordt het vak Technisch Ontwerpen aangeboden. Voor de gehele onderbouw bestaan er keuzemodules ter verrijking en verbreding, zoals ook individuele trajecten.