Het Gymnasium Camphusianum is onderdeel van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (Stichting OVO). Het college van bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van de school. Het college van bestuur wordt gevormd door de bestuurder: drs B.J.J. Kollmer. Hij is te bereiken via het bestuursbureau.

Raad van Toezicht

Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht die uit zeven leden bestaat. Zij houden toezicht op de continuïteit van de organisatie en op het functioneren van het college van bestuur. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar de website van Stichting OVO.