Bevorderingsnormen

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan:

 • op het rapport komt 0 of 1 tekortpunt voor
  of
 • op het volledige rapport 2 tekortpunten én minimaal 2 compensatiepunten voorkomen.

N.B. Een vak waarvan het afgeronde rapportcijfer 7 of hoger is levert 1 compensatiepunt op.

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan:

 • op het rapport komt 0 of 1 tekortpunt voor
  of
 • op het volledige rapport komen 2 tekortpunten en bij de klassieke talen niet meer dan 1 tekortpunt voor
  of
 • op het volledige rapport komen 3 tekortpunten (maar niet het cijfer 3) en minimaal 3 compensatiepunten voorkomen en bij de klassieke talen niet meer dan 1 tekortpunt voor.

Bij de overgang van 3 naar 4 tellen alle vakken mee, ongeacht de keuze die de leerling voor het volgende leerjaar heeft gemaakt.

N.B. Een vak waarvan het afgeronde rapportcijfer 7 of hoger is levert 1 compensatiepunt op.

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan:

 • alle handelingsdelen naar behoren zijn afgerond
  de studielast voor het vak lo naar behoren is afgerond
 • geen cijfer lager dan 4 op de volledige rapportlijst voorkomt
 • op de volledige rapportlijst 0 of 1 tekortpunt voorkomt
  of
 • in de kernvakken* niet meer dan 1 tekortpunt én niet meer dan 3 tekortpunten in twee vakken van de verplichte studielast voorkomen (dus 4 of 5-5 of 4-5), mits het gemiddelde over alle afgeronde rapportcijfers 6,0 of hoger is.

* Voor de bovenbouw zijn de kernvakken: Ne, En en wa/wb/wc.

Voor leerjaar 4 geldt:

 • De module kunst voor CM-leerlingen moet tevens naar behoren zijn afgerond. Indien de leerling geen kua volgt, wordt het cijfer van kub niet bij de overgang betrokken.
 • Het rapportcijfer voor het vak kunst ontstaat door het gemiddelde te nemen van de op één decimaal afgeronde gemiddelden van kua
  en kub.
 • De verplichte studielast bestaat uit de profielvakken, de gemeenschappelijke vakken (t.w. GTC of LTC, anw, Du en Fa), de kernvakken en één keuzevak.

Voor leerjaar 5 geldt:

 • De verplichte studielast bestaat uit de profiel­vakken, de gemeenschappelijke vakken (t.w. Gr of La, kcv en ma), de kernvakken en één keuzevak.

De kandidaat is geslaagd als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen tenminste een voldoende is (onafgerond 5,5) en als voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen 1 eindcijfer een 5 is en de beide andere eindcijfers een 6 of meer bedragen. Is dat het geval, dan geldt aanvullend 1 van de volgende voorwaarden. De kandidaat is geslaagd als:

 • alle eindcijfers een 6 of meer bedragen
  of
 • eindcijfer een 5 is en als alle andere eindcijfers een 6 of meer bedragen;
  of
 • 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer bedraagt;
  of
 • voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer bedraagt.

Daarnaast moet lichamelijke opvoeding met een voldoende of goed worden afgesloten.

 

Olympic Moves jongensteam atletiek Camphusianum

Olympic Moves jongensteam atletiek Camphusianum

Olympic Moves Meisjesteam atletiek Camphusianum

Olympic Moves Meisjesteam atletiek Camphusianum