Lessentabellen

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3
Nederlands 3 3 3
Grammatica 2 0 0
Latijn 3 3 3
Grieks 0 3 3
Frans 2 2 3
Duits 0 3 3
Engels 3 2 2
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Wiskunde 3 3 3
Natuurkunde 0 2 2
Scheikunde 0 0 2
Biologie 2 2 0
Muziek 1 1 0
Beeldende vorming 3 0 2
Drama 1 2 0
Technisch ontwerpen 0 0 1
Lichamelijke opvoeding 3 2 2
Mentoraat 1 1 1
Studieles 1 0 0
Studium Generale 2 2 0
Totaal 34 35 34
Gemeenschappelijk deel Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Nederlandse taal en letterkunde 3 3 3
Engelse taal en letterkunde 3 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 1 1
Maatschappijleer 0 2 0
Griekse Taal en Cultuur / Latijnse Taal en Cultuur 5 5 4
Profiel- en Keuzevakken      
Franse taal en letterkunde 3 3 2
Duitse taal en letterkunde 3 3 2
Kunst / beeldende vorming 3 3 2
Wiskunde a 3 3 3
Wiskunde b 4 3 4
Wiskunde c 3 3 2
Wiskunde d 2 2 3
Scheikunde 3 3 2
Natuurkunde 3 3 3
Biologie 3 2 3
Aardrijkskunde 2 3 2
Geschiedenis 2 3 3
2e Klassieke taal 5 5 4
Filosofie 2 3 3
Economie 2 3 3
Management & organisatie 0 2 2
Bedrijfseconomie 1 0 0