In de school functioneert een Medezeggenschaps­raad (MR). In deze MR zijn de oudergeleding (3 leden), de leerlingengeleding (2 leden) en de personeelsgeleding (5 leden) vertegenwoordigd. De MR voert overleg met de schoolleiding over alle zaken die het functioneren van de schoolorganisatie betreffen. Ongeveer 6 maal per jaar komt de MR bijeen in vergadering. De MR onderhoudt nauwe contacten met de organen/groepen die elke geleding vertegenwoordigt: de oudervereniging, de leerlingenraad en het personeel.

Naast de MR functioneert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze medezeggenschapsraad bespreken vertegenwoordigers van de bij de stichting OVO aangesloten scholen voor voortgezet onderwijs (Fortes Lyceum, Omnia College en Camphusianum) zaken met het Bevoegd Gezag die school-overstijgend zijn: aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor beide scholen. Zaken die alleen betrekking hebben op één van beide scholen komen in de MR van de betreffende school aan de orde en niet in de GMR. Ouders en personeelsleden van de scholen nemen zitting in de GMR. Om de lijnen tussen MR’en en GMR kort te houden wordt de GMR bij voorkeur gevormd door leden uit de oudergeleding en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraden van de scholen. Gymnasium enerzijds en Fortes/Omnia anderzijds, leveren elk 2 ouders en 2 personeelsleden voor de GMR die derhalve uit 8 personen bestaat. De GMR vergadert 4 maal per jaar met de Bestuurder en twee maal per jaar met de Raad van Toezicht.

.

Samenstelling MR in cursusjaar 2021 – 2021:

Ouders:
mevr. J Bosch
mevr. V. van Gils
vacature

Personeel:
dhr. R. Baelde Jansen *
mevr. L. Veldhuizen 
dhr. R. Kroon *
dhr. R. van Oss
mevr. M. van den Boorn

Leerlingen:
Lucas Heule
Lente Vink

Aanwezig namens de schoolleiding:
dhr. D. van Bree (rector)

* tevens lid van de GMR.

In de GMR zijn op dit moment twee vacatures m.b.t. de vertegenwoordiging van de ouders.

Het secretariaat van de MR is te bereiken via het schooladres:
Vroedschapstraat 11
4204 AJ Gorinchem
T : 0183 - 622388
E : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De oudergeleding van de MR is via e-mail bereik­baar op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..