De school beschikt over een uitgebreide mediatheek voor leerlingen, docenten en medebewoners. De gebruikers kunnen vanzelfsprekend voor meer terecht dan alleen het lenen van boeken, het raadplegen van naslagwerken of het lezen van de krant of een tijdschrift.De mediatheek heeft ook een collectie Dvd’s en Luisterboeken. Voor de gebruikers staan computers gereed die zijn aangesloten op het schoolnetwerk. Er is rust en ruimte voor zelfstudie. Voor groepsactiviteiten is er het computerinstructielokaal.

De boekencollectie is ruim opgezet. De collectie bevat Nederlandse en buitenlandse literatuur op verschillende niveaus. Er zijn informatieve boeken op alle vakgebieden die onderwezen worden en er is een grote collectie jeugdliteratuur. Sinds april 2009 is een servicepunt van de Gorcumse Bibliotheek in de mediatheek gehuisvest, met name bedoeld voor medebewoners en andere ouderen uit de wijk.

Het gebruik van de mediatheek en het lenen van boeken is gratis. Voor printen en kopiëren wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

De vaste medewerkers worden bijgestaan door vrijwilligsters, de dames Doedijns-Mogler, Tempelaar-van Dijk, Spronk-RomijnZwiers-Dijkema en Van Korte-Taylor.

De mediatheek is gewoonlijk op alle schooldagen geopend van 8.30 tot 16.00 uur. Alle leerlingen zijn dan welkom.